Voor dit project zijn er 14 BioPanel informatiepanelen en bordjes geplaatst.

Daarmee heeft de gemeente Zoeterwoude 130 kg CO2 gereduceerd ten opzichte van HPL/Trespa panelen.

Dit staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 wat 7 bomen in een jaar opnemen!

Opdracht

De Gemeente Zoeterwoude heeft ons gevraagd om een belevingsvolle fietsroute ‘Kaas’ te ontwikkelen. De fietsroute start vanaf een van de Singels in Leiden en is onderdeel van acht belevingsvolle fietsroutes in de gemeenten van de Leidse Ommelanden die de stad-land verbindingen versterken voor de recreant.

Gemaakt

Een Boerenkaasroute van 20 km die de recreant door de gemeente Zoeterwoude en langs ambachtelijke kaas-, ijs- en zuivelboerderijen leidt. De route is samen met de betrokken boerderijen/ondernemers opgezet. Onderweg krijgt de fietser informatie over het agrarisch veenweidegebied, de weidevogelgebieden, de historische bebouwing, het bereidingsproces van zuivel de bloemrijke bermen/biodiversiteit en het bijenlandschap. De route wordt gemarkeerd met gele, rechthoekige bordjes waarop een witte koe staat afgebeeld. De vorm van deze koe komt terug in de infopanelen die langs de route staan. Een aantal audionetics en een bijenpaneel geven nog meer aanvullende informatie over het gebied. 

De informatiepanelen zijn gemaakt van Biopanel, een biobased kunststof dat bestaat uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen. Deze borden zijn volledig recyclebaar en hebben een extreem lage CO2 uitstoot!

Bent u benieuwd naar wat BioPanel voor u zou kunnen betekenen? Aarzel dan niet!